ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ-ΒΡΥΣΑΚΙΑ ΜΠΙΝΤΕ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ ARIZONA

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ AUSTIN 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ NEW YORK 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ PORTLAND


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ DENVER ΧΡΩΜΕ MDD010ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ MIAMI ΧΡΩΜΕ MDM006ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ HOUSTON ΧΡΩΜΕ MDG004ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ ORLANDO ΧΡΩΜΕ MDC003ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ CHICAGO ΧΡΩΜΕ MDL005ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ BOSTON ΧΡΩΜΕ MDB002ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΣ DALLAS ΧΡΩΜΕ MDL001ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ REX ΧΡΩΜΕ KITR01


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΠΙΝΤΕ SMD004

ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΠΙΝΤΕ SMD005

ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΠΙΝΤΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ SMD006